2016-06-11-12 Delegációnk Rómába utazott WJJF kongresszusra…

Soke Kelemen István vezetésével a Magyar Ju Jitsu Szövetség
delegációja Rómába utazott a WJJF kongresszusára. Senseit a szövetségünk
részéről elkísérte Shihan Seres Károly és Shihan Csicsmann Gábor ötödik danos
mesterek…

A rendezvény délelőtt edzésekkel kezdődött és este záró bankettel és díjátadó
ceremóniával fejeződött be.
Soke Kelemen István 10 danos mester a Magyar Ju Jitsu Szövetség elnöke és a
Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu alapítója, valamint Soke Auvo Niiniketo 10 danos
mester, a Finn Ju Jitsu Szövetség elnöke és a Hokutoryu Ju Jitsu
megalapítója, a díjátadó ceremónia csúcspontján átadták Shike Giacomo
Spartaco Bertoletti mesternek, a World Ju Jitsu Federation és World Ju Jitsu
Kobudo Organization elnökének a dicsőséges 10. Dan fokozat Díszoklevelét…
A szövetségünk nevében ezúton is szívből gratulálunk neki…

Végezetül idézzük ide Kelemen mester méltató sorait, mellyel köszöntötte
Bertoletti mestert 10. dan fokozata alkalmából:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégek és Budokák!
Ezen a jeles napon tisztelgünk a WJJF-WJJKO alapításának 40.évfordulója
előtt. Egyben kifejezzük tiszteletünket az alapító atyáknak, mindenek előtt a
néhai soke Robert Clarknak, aki sajnálatos módon már nem lehet közöttünk. Az
elnöknek shike Giacomo Spartaco Bertolettinek 40 év munkája okán, mely a
tatami és diplomácia között egyenlő arányban oszlott meg.
A magyar ju jitsu nagyjából azonos korú, mint a Világszövetség. A Magyar Ju
Jitsu Szövetség, melynek alapító elnöke vagyok, és az iskolám a Hangari Ju
Jitsu Kelemen Ryu az előbb említett urak nélkül ma nem lenne, vagy nem az
lenne, amit ma képvisel, és ez a hűség, az erkölcs és az etika, a magas
színvonalú technika, a fizikai erő, és nem utolsó sorban a küzdeni tudás a
küzdőtéren és az életben egyaránt, rendíthetetlenül. Olyan országból
érkeztem, ahol még negyed évszázada diktatúra volt és abban a közegben
kellett a ju jitsu alapjait letenni.
Az élet minden területét átszőtte a kommunista ideológia, így igen gyanús
volt a hatalom számára a fehér formaruhába öltözött ju jitsut gyakorlók
tábora. A hetvenes évek közepén már kereste a kapcsolatot velünk G.S.
Bertoletti, de ekkor még "csak" judosokkal kerülhetett kapcsolatba. Személyes
találkozásunk a hetvenes évek második felére tehető. Igaz ekkor még névtelen
kezdőként meresztettem a szemem azokon a technikákon, melyeket álmomban sem
tudtam elképzelni. Viszonylag zárt világunkban nem volt lehetőségünk fejlődni
és tanulni. Ekkor fordultunk Spartaco barátunkhoz, aki közbenjárt érdekünkben
és így módunk nyílt Angliába utazni, és a Főhadiszálláson a WJJF
"szentélyében", személyesen Robert Clark mestertől tanulni.
Ez a lehetőség az egész további életemre kihatással volt. Eldöntöttem, hogy
az életemet a ju jitsu tanulásának és a tanításának szentelem, és addig
képzem magam, míg olyan karizmatikus mesterré nem válok, mint soke Clark.
Olyan mesterré és szervezővé, diplomatává, mint shike Bertoletti. Csak
remélni merem, hogy az égből Clark mester és az itt jelenlévő Bertoletti
mester elégedett azzal, amit elvégeztem, és azzal, amivé lettem, illetve
azzal, amit ma a magyar ju jitsu jelent.
Ez a jeles nap az alapítókról kell, hogy szóljon! Amikor arról beszélek, hogy
hová is jutottam el, akkor az alapító mesterek előtt hajtok fejet, mert
nélkülük nem biztos, hogy sikerült volna. Mi is? Vegyük sorba...

1. Több mint 40 éve űzöm kedvenc harcművészetemet a ju jitsut.
2. 30 éve alakult meg a Magyar Ju Jitsu Szövetség, melynek alapító elnöke
vagyok és ez az a szövetség, mely nem szakadt ezer felé, csak bővült az idő
múlásával.
3. Szorosan a ju jitsuhoz köthetően negyed századdal ezelőtt egy biztonsági
vállalkozásba kezdtem, mely azóta is prosperál és közel másfél ezer embernek
ad munkát.
4. Több mint három évtizede oktatom a rendőrség különleges egységeit
Magyarországon és külföldön egyaránt. Jelenleg a TEK kiképzőjeként az EU
tagok terrorelhárító egységeit is képzem az Atlasz keretei között.
5. Shike Bertoletti ajánlásával és közbenjárásával saját iskolát jegyezhetek
a Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu néven.

A felsorolásban az ötödik pontnál tartok, de még bőven lennének pontok az
életemből, melynek a gyökerei a hetvenes évekhez nyúlnak vissza. Mind ez egy
olasz férfi, egy budó mester, egy kiváló sportdiplomata segítségének,
támogatásának volt köszönhető, aki ma megtisztelő módon leveleiben "speciális
barátomnak" szólít engem.
Negyven év nagy idő és ez alatt voltak nézeteltéréseink is, de a barátságunk
soha nem kérdőjeleződött meg. Neked egy nagy szervezet vezetőjeként kellett
döntéseket hoznod, míg én "csak" a magam ju jitsujáért feleltem. Ez a
tapasztalat is hozzájárult a cégem a Testőr kft létrehozásához, hogy
anyagilag függetleníteni tudjam magam a ju jitsutól. Lehetőségem nyílt jóval
kevesebb kompromisszum nélkül döntenem szakmai kérdésekben. Örülök, hogy az
én vállamat nem nyomják, nyomták, olyan terhek és döntések, melyeket meg
kellett hoznod, de azzal nem midig tudtál azonosulni, különösen fokozatok és
kinevezések adományozásakor. Nálunk ezt úgy mondják, hogy a "kapitány
magányossága".

Tisztelt Shike! Kedves Spartaco Barátom!
Engedd meg, hogy a Magyar Ju Jitsu Szövetség és a Hangari Ju Jitsu Kelemen
Ryu nevében valamint a magyar jujitsukák nevében is köszönetemet fejezzem ki
az elmúlt negyven évért!
Szívből gratuláljak a 10. dan fokozatodhoz!
Megtiszteltetés a számomra, hogy jelen lehetek ezen az ünnepi rendezvényen és
a laudációd részeseként átnyújthatom a tízedik dan fokozatodat és a személyes
ajándékomat, melyek a tisztelet és az elismerés jelképei!
Mi mindnyájan tudjuk, hogy magas szinten gyakorolod a kard művészetét! Te
ismered az iskolámat és a munkámat, melyben a késnek, mint támadó és védő
eszköznek kiemelt a szerepe. Az ajándékom ennek a kettősségnek a
megjelenítése. Nem egy kard és még csak nem is egy wakizashi. Nem is egy kés
vagy egy tőr. Mindegyik egy kicsit benne van. Neked lett tervezve, kovácsolva
és vésve!

Hordozza és hirdesse az erényeidet!

Legyél hosszú életű a tatamin egészségben sok tanítvánnyal és még több
baráttal körülvéve!

OSU!

Soke Kelemen István 10. dan
Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu
Róma, 2016. június 10.”

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

20160611 Roma 01 n

Keresés