Harcművészek az Egészséges Gyerekekért

A Szövetségünk ezentúl együttműködik a Harcművészek az Egészséges Gyerekekért
alapítvánnyal. Dojo-ink szeretettel várják és edzéseiken, táboraikban
lehetőséget adnak a hátrányos helyzetű gyerekeknek, akiknek az Alapítvány
támogatása nélkül nem lenne esélyük megismerkedni a harcművészetekkel. DE01F9A4 2D2D 4FBC A78F 25C1C98895F6

 

Szövetségünk vezetői szeptember 3-án Siófokon találkoztak sensei Zsuga János
3. dan és sensei Kálóczi József 4. dan mesterekkel. A Magyar Kyokushin Karate
Szervezet elnökségi tagjai, Kálóczi sensei az Edzői Bizottság elnöke. A két
Szövetség közötti kapcsolatot sensei Lóki Sándor (3. dan kyokushin, 2. dan
ju jitsu) jelenti, így a találkozó létrejöttében is oroszlánrésze volt.
dr. Zsuga János a Harcművészek az Egészséges Gyerekekért alapítvány alapítója,
Kálóczi sensei a támogatója, aki aktívan segíti, oktatja a hátrányos helyzetű
gyermekeket.

A két mester varázslatos személyisége, hiteles és hittel teli egyénisége rend-
kívül meggyőző volt, az Alapítvány nem is lehetne jobb kezekben. Szándékaik
követésre, tevékenységük támogatásra méltó, így azonnal és egyöntetűen döntöt-
tünk az együttműködés mellett. Az Alapítvánnyal közös működésen kívül megálla-
podtunk még abban, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudja a Szövetségünk hasznosítani,
átvenni a Magyar Kyokushin Karate Szervezet edzőképzési tapasztalatait és
felkértük Kálóczi sensei-t edzői (tovább)képzéseinken oktatónak.
A98583DE 24FA 44B4 9DD5 C14A48CD3E38dr. Zsuga János és dr. Gubacsi Attila alapítók

 

Küzdj másokért!

 

Adj annak, akinek szüksége van rá!
Segítség és szolidaritás - a közösség hívószavai.
Segíts és vállalj szolidaritást - ezek a MI hívószavaink.

 

A HARCMŰVÉSZEK AZ EGÉSZSÉGES GYEREKEKÉRT MOZGALOM (HEGYEM) 2010 elején azért
alakult, hogy segítsen mindazon gyerekeknek, akik nem jutnak hozzá megfelelő
mennyiségű és minőségű táplálékhoz.
A magyar gyerekek jelentős része ugyanis nem jut hozzá olyan ételhez, amely
elégséges lenne a fizikai gyarapodáson túli mentális fejlődéshez. Az alap-
problémát az jelenti, hogy a legfontosabb időszakban, a gyermekkor 6 és 12
év közötti időszakában a lurkók nem kapják meg az idegrendszer fejlődéséhez
szükséges tápanyagokat.

A fejlődési folyamatba - a nevezett intervallum után - nem lehet beavatkozni,
a fejlődés nem gyorsítható és nem idézhető elő. Ez pedig maga után vonja azt
is, hogy a szellemi fejlődés nem a megfelelő ütemben zajlik; az egészséges
életmód, a sport és a helyes életvezetés fontosságára a gyerekek - alapvető
problémáik miatt - nem tudnak odafigyelni.

C66176B7 2C76 49CC 91E7 5B1C7EEED840 

MIVEL?

A gyors és hatékony segítségnyújtás jegyében 2010 májusában megszületett a
'gondolat' hivatalos ernyőszervezete is, a HARCMŰVÉSZEK AZ EGÉSZSÉGES GYERE-
KEKÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. A szervezetet DR. GUBACSI ATTILA PH.D. és
DR. ZSUGA JÁNOS PH.D. harcművészek alapították.

A 'harcművészek' szót nyomjuk meg, mert mindkettőjük életét döntő mértékben
befolyásolták azok az elvek, amelyek a 'budót', a 'harcművészek útját' meg-
határozzák. A tisztességes és becsületes harc, a külső és belső harmóniára
való törekvés, a kitartó bátorság és az elesettek felkarolása jelöli ki a
szervezet sarokpontjait. Ezek szellemében fogtak össze, hogy egy időnélküli,
nyertest nem hirdető mérkőzésen harcoljanak az érdektelenség és a közömbösség
ellen.

HOGYAN?

A támogatás és segítség több szinten zajlik. Lehet állandó vagy alkalmi, a
sportolást vagy éppen a szellemi fejlődést elősegítő momentum is. A Nonprofit
Kft. mindig azt tartja szem előtt, hogy kinek mire van szüksége, és a gyerme-
kek életében, sportolói pályafutásában mik azok az eszközök, amelyek a leg-
inkább tudnak segíteni.

Ennek szellemében a segítség jelenthet felszerelés-ellátást, versenyekre való
felkészülést előmozdító támogatást, utazásbeli segítséget, utaztatást, külön-
böző előadásokat, oktatásokat, a szellemi fejlődést elősegítő kiadványokat,
tanfolyamokat, és nem mellékesen konkrét élelemszállítást is.

A szervezet a segítségnyújtás meghatározásában kiemelten kezeli azt, ha a
rászoruló gyermek kimagaslóan eredményes választott harcművészetében. A szer-
vezet - a felügyelőbizottságának felhatalmazásával és egyetértésével - minden
kérelmet egyedi elbírálásban részesít. Támogatásban és segítségnyújtásban az
részesülhet, akit a szervezet - kiírt pályázatain - arra alkalmasnak talál. 3B38D4EE 7AAB 4FF0 89D5 C6C590FBE0BA

KIKKEL?

A HEGYEM Nonprofit Kft. a célok elérésére támogatókat, anyagi és szellemi
forrásokat keres. Így jöhet létre az a pénzalap, amely segítségével szellemi
és anyagi bázist lehet biztosítani a szándék megvalósulásához. Az alapítók
bíznak a jószándékban, a segítségnyújtás erejében, ezért olyan átlátható
'üvegszervezetet' hoznak létre, amely pontosan kijelölt hátteret biztosít a
szervezet ars poeticájában megfogalmazott célkitűzéseknek.

Abban hisznek, hogy egy transzparens szervezetet kell létrehozni, hogy mindenki
- aki csatlakozik hozzájuk - lássa, tudja, érezze: önzetlen segítsége közvet-
lenül oda jut el, ahol a leginkább szükség van rá.
Kérjük, legyenek a gyerekek segítségére Önök is!

C47DBDD9 4C77 4556 89D4 3D8E15DB4B7E Pártos Csilla és Erdei Zsolt nagykövetek az alapítók között

Keresés