2014-11 Új Sportedzők a szövetségben…

A Magyar Ju Jitsu Szövetségből tizenegyen szereztek Ju Jitsu Sportedzői
bizonyítványt idén.
A hallgatók a Budapesti Sportszövetségek Uniója képzésein magas színvonalú
előadásokon levelező tagozaton szerezték meg tudásukat. Sor került elméleti
és gyakorlati órákra, melyekből írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát is
kellett tenni, ahol kiváló eredményt ért el minden résztvevő.

Az új sportedzőink:
Dr Szilágyi Dávid, Hosszú Judit, Hiripi Gábor, Matykó József, Hús István,
Antal József, Vincze Roland, Kisistók Réka, Baráth István, Dr. Millen Csaba,
Dr. Boromisza Péter.

Szövetségünk új Sportedzői köszönik az intézkedéseket és a segítők munkáit,
akik közül kiemelnénk néhány nevet (a teljesség igénye nélkül), ugyanis
nélkülük ez a papír nem jött volna létre:
Páll Tibor (MJJSZ elnöki tanácsadó), Kalmár Árpád (MHMÖSZ elnöke), Olláry
Péter (MJSZ judomester)

OSU
Antal József

2014 edz 05

2014 edz 05

2014 edz 05

2014 edz 05

2014 edz 05

Keresés