2009 évi Küldöttgyűlés

Különleges helyszínen, az Angolkisasszonyok feszülettel díszített ebédlőjében
tartottuk az idei Küldöttgyűlésünket,ahol több fontos kérdésben is döntöttünk.
Az elnökség két fővel bővült, két új edzőterme lesz a szövetségnek, 2010-ben
jubileumi rendezvényeik lesznek, elindítjuk a lépéseinket a közhasznúság felé.

 kgy091213 n

Matykó József titkár megnyitja a közgyűlést

 

A meghívott 48 fő szavazóképes küldöttből 42 jelen volt, így minden kérdésben
szavazóképes volt a küldöttgyűlés. A gyűlés elfogadta Ónodi István Gazdasági
Vezető és Berkes László elnök éves beszámolóját. Ónodi István jelezte,hogy az
idei évet még végig vezeti,jövőre azonban már nem kíván a szövetség Gazdasági
Vezetője lenni, azaz lemond a posztjáról.

 kgy091213 n2

A közgyűlés résztvevői

 

Részben a lemondás okán, részben egyéb okok miatt az elnökség átalakult. A
küldöttgyűlés jóváhagyásával Ónodi István utódja a jövőben a Gazdasági Vezető
tisztségben Papp Éva lett. Seres Károly eddigi egyik elnökhelyettesünk utóda
Páll Tibor lett. Szabó József utóda a Számvizsgáló Bizottság elnöki posztján
Csicsmann Gábor lett. Ők hárman az elnökség új tagjai. Ónodi István és Seres
Károly az elnökség tagjai maradtak, mint Elnöki Tanácsadó és Szövetségi Kapi-
tány. Mivel Papp Éva és Csicsmann Gábor is az Etikai Bizottság tagjai voltak,
új tagokat kellett választani és a küldöttgyűlés dr. Takács István bizottsági
elnök javaslatára megválasztotta tagoknak Suhajda Évát és Lóki Sándort.

 kgy091213 n

A közgyűlés résztvevői

 

Az idei illetve a tavalyi közgyűlési határozatok következményeképpen az elnök
javaslatára hat főről 11 főre emelkedett az elnökség létszáma, ami garantálja
minden esetben a határozatképességet, illetve többen tudják segíteni tapasz-
talatukkal az elnökséget. Berkes László elnök hangsúlyozta, hogy nem kívánja
a jövőben tovább bővíteni az elnökséget.

 kgy091213 n

A közgyűlés résztvevői

 

Az elnökség és a bizottságok jelenlegi összetétele a következő:

Dankollégium elnöke : Kelemen István
Elnök : Berkes László
Elnökhelyettes : Füvesi Sándor
Elnökhelyettes : Páll Tibor
Technikai Igazgató : Kovács Attila
Gazdasági vezető : Papp Éva
Titkár : Matykó József
Szövetségi kapitány : Seres Károly
Elnöki tanácsadó : Ónodi István
Számvizsgáló Bizottság elnöke : Csicsmann Gábor
Etikai Bizottság elnöke : dr. Takács István

A Számvizsgáló Bizottság tagjai : Kovács Gábor és Mócza Lajos

Az Etikai Bizottság tagjai : Suhajda Éva és Lóki Sándor

 kgy091213 n

A közgyűlés résztvevői

 

A küldöttgyűlés döntött az Alapszabály módosításokról: megváltoztatta a szö-
vetség címét az elnök címére és új aláírónak Páll Tibort választotta.Továbbra
is igaz,hogy az elnök és a helyettes önállóan egyedül is jegyzi a szövetséget.
A küldöttgyűlés felhatalmazta az elnökséget,hogy megkezdje a lépéseket a köz-
hasznúvá válás felé,a folyamat végigvitele után pedig egy újabb küldöttgyűlés
dönt majd a közhasznúságról.

 kgy091213 n

Az Etikai Bizottság elnökének a beszámolója

 

Az elnökség bemutatta a Küldöttgyűlésnek a szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzatát a jelenlegi állapotában. Az SZMSZ részei és a készültségi foka:

A. SZERVEZETI SZABÁLYZAT (félig kész)
B. FOKOZATI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (kész)
C. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (nincs)
D. NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT (nincs)
E. VERSENYRENDEZÉSI ÉS BÍRÓI SZABÁLYZAT (kész)
F. ETIKAI KÓDEX ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT (kész)
G. OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI SZABÁLYZAT (nincs)

 kgy091213 n

Elnöki beszámoló

 

A küldöttgyűlés meghallgatta Berkes László és Seres Károly tájékoztatóját a
2010-es jubileumi évben rendezendő programokról, felhatalmazta az elnökséget,
hogy amennyiben szükséges,a kiadásokat pótolja a szövetség tartaléka terhére.
Jövőre ünnepeljük a magyarországi önálló ju jitsu oktatás megindulásának 30.,
a Magyar Ju Jitsu Szövetség megalakulásának pedig 25. évfordulóját.

Utolsó napirendi pontként a küldöttgyűlés döntött kettő új dojo hivatalossá
tételéről, illetve csatlakozásáról: a Tápiószelei dojo (oktatója sensei Papp
Éva, képviselője Bakó Kálmán) ezentúl hivatalos dojo-ja a szövetségünknek és
felkerül a honlapra, csakúgy mint a Monorierdői dojo, melynek oktatója is és
képviselője is Füzesi Péterné. A Monorierdői dojo korábban is létezett, egy
másik szövetség tagja volt, de kérte a küldöttgyűléstől a csatlakozási lehe-
tőséget és megkapta. Shihan Kovács Attila Technikai Igazgató vázolta a csat-
lakozási feltételeket, melyet a dojo képviselője elfogadott.

 kgy091213 n

A helyszín kötelez!

 

A küldöttgyűlés negyed tíztől fél tizenkettőig tartott, ezt követően a kitűnő
ebéddel az instruktori hétvége is véget ért, mindenki hazautazott.

Keresés