Előléptetések a Nyári Táborban

Soke Kelemen István a Nyári Táborban előléptette Szövetségünk több instrukto-
rát. A szabályzatunk alapján 3. danig lehet vizsgázni. Az idei előléptetések-
kel az 5. és 4. danos instruktorok száma is megduplázódott a Szövetségünkben.
Több évtizedes tapasztalattal bíró mesterek léptek előre.

 el110708 n9

Horváth János nagykanizsai dojo-vezetőnk 1. dan fokozatra lépett elő

Horváth János a Nagykanizsai dojo vezetője felkészülten jött a Nyári Táborba,
egy éves felkészülés után itt tervezte bemutatni 1. danos vizsgáját. A sors
különös pikantériája, hogy 1997-ben (!) Jani már egyszer ott állt a danvizs-
gára felkészülten, de akkor a vizsga elmaradt. Tizennégy év után készült fel
újra! Sajnos a vizsga előtti napon már itt a Táborban egy komoly térdsérülést
szenvedett és ez megakadályozta, hogy felálljon vizsgázni. A felkészülése
során shihan Kovács Attila Technikai Igazgatónak már többször is bemutatta a
vizsgaanyagot. Ez tény és nyilván a sorssal sem szeretnénk szembe menni, így
soke Kelemen István előléptette Horváth Jánost 1. dan fokozatra. Gratulálunk!

 el110708 n9

Dankollégiumunk elnöke sensei Várkonyi Gábort 3. danra léptette elő

Sensei Várkonyi Gábor a Főnix dojo vezetője egyszerre viszonylag kevesebb
tanítvánnyal foglalkozik, de őket igen alaposan oktatja és magas fokozatig
juttatja. Ebben a Nyári Táborban két tanítványa is vizsgázott, Tálos Lajos
1. dan fokozatra, Szilágyi Dávid 1. kyu fokozatra, az áprilisi tavaszi Or-
szágos Vizsganapon két 2. kyu-s vizsgázója volt a dojo-nak, Márton András
és Zoltán. Mindez sensei Várkonyi Gábor igen intenzív és magas színvonalú
szakmai munkáját dicséri. A Főnix dojo testvéri kapcsolatban van a Hatvani
dojo-val, sok a közös program, általában a Hatvani dojo-ban sensei Várkonyi
Gábor vizsgáztat. Gábor 1983 óta sok Kelemen István tanítványa, 1996-ban itt
ebben a teremben vizsgázott 1. dan fokozatra, 2007-ben szintén itt 2. danra.
Soke Kelemen István ma előléptette 3. dan fokozatra. Gratulálunk és további
ilyen sikeres szakmai munkát kívánunk!

 el110708 n9

Sensei Csicsmann Gábor 20 év után lett 3. danos

Sensei Csicsmann Gábor 20 éve kezdte ju jitsu tanulmányait soke Kelemen István
Madách téri dojo-jában. Hamarosan dojo nyitási engedélyt kapott mesterétől és
Győrben megnyílt a dojo-ja, elkezdődött az oktatás. Gábor igen tehetségesnek
bizonyult, többször is kiemelkedő vizsgát tett. 1999-ben az alsóörsi, 2002-ben
pedig a budapesti Nyári Táborban vizsgázott 1., illetve 2. dan fokozatra. Ki-
váló adottságait a Szövetség messzemenőleg kihasználta, nagyon sok vizsgán,
bemutatón volt uke, rá mindig, minden körülmények között lehetett és lehet ma
is számítani. Soke Kelemen István a mai napon 3. dan fokozatra léptette elő!
Gratulálunk és a segítségére továbbra is számítunk!

 el110708 n9

Sensei Seres Károly megkapja a 4. danos diplomáját

Sensei Seres Károly a Szövetségi Kapitányunk, a válogatottak oktatója és veze-
tője, a budapesti Szui Ryú dojo vezetője. A Szui Ryú dojo az egyik leginkább
fejlődő dojo-nk, tavaly is és idén is sok magas színvonalú vizsgát mutattak
be a tanítványai (legutóbb a tavaszi Országos Vizsganapon öten (!) vizsgáztak
kék övre) és természetszerűleg a Szövetség bemutatók gerincét is a Szui Ryú
dojo tagjai adják. Sensei Seres Károly példát mutat nekünk a saját szakmai,
az oktatói, a klubvezetési és a Szövetségi szervezési munkáival is. Karcsi
1985 óta soke Kelemen István tanítványa, 1995-ben itt ebben a teremben vizsgá-
zott le fekete övre. Soke Kelemen István ma 4. dan fokozatra léptette elő.
Gratulálunk és sensei Seres Károlynak és a dojo-nak is további sikereket kí-
vánunk!

 el110708 n9

Sensei Ónodi István immár 4. dan fokozatú

Sensei Ónodi István a Mélyépterv SC-ből, shihan Gyebnár Ferenc tanítványaként
került a Szövetségünkbe. Kapcsolata soke Kelemen Istvánnal 1983-ban kezdődött,
majd a személyes tanítványa lett. 1985-ben ő is alapító tagja lett a Szövetsé-
günknek. 1992-ben a zsámbéki Nyári Táborban vizsgázott le fekete övre shihan
Kovács Attilával és shihan Berkes Lászlóval együtt. A Lágymányosi, majd Savoya
ma Sityu-Team dojo vezetője a kezdetektől fogva. Számtalan tanítványt nevelt,
gyermek tanítványai sikeresen lettek felnőttként is a Szövetség oszlopos tag-
jai. Soke Kelemen István ma 4. dan fokozatra léptette elő és az ifjúság, az
utánpótlás neveléséért külön diplomával jutalmazta. Gratulálunk és a nevelő
munkájára a továbbiakban is számítunk!

 el110708 n9

Sensei Kollerits Miklós 15 éve ugyanitt lett 1. danos, most ő is 4. danos

Sensei Kollerits Miklós a személyes szakmai munkájával mutat példát nekünk,
testét és szellemét kiválóan karban tartja, mindig kész az edzésre és bemu-
tatóra. Szövetségünk Technikai Igazgatójának, shihan Kovács Attilának állan-
dó segítője, ukéja. 1987-ben kezdte ju jitsu tanulmányait soke Kelemen Ist-
ván Madách téri dojo-jában. Tizenöt éve, 1996-ban ebben a teremben vizsgá-
zott le fekete övre, majd 1999-ben az alsóörsi Nyári Táborban a 2. danra,
2006-ban szintén ugyanitt a 3. dan fokozatra. Soke Kelemen István ma 4. dan
fokozatra léptette elő. Gratulálunk és a segítségére továbbra is számítunk!

 el110708 n9

Kluka József rangja mától shihan, ez az 5. dan fokozattól jár

Shihan Kluka József Szövetségünk legidősebb instruktora, talán nem tisztelet-
lenség ezt megmondani, ugyanis senki sem gondolná róla, 59 éves. Kiemelkedő
eredményekkel büszkélkedhet saját, de tanítványai szakmai előlépésében, dojo
építésben is. A Szövetség ma legnagyobb dojo-jával büszkélkedhet és a fejlő-
désük még nem állt meg. Józsi más harcművészetnek is magas fokozatú mestere
és kajak-kenu mesteredző, Kőbán Rita az ő keze alatt lett olimpiai bajnok.
Sok tekintetben példaképünk, természetszerűleg több tapasztalattal rendelke-
zik, az úton előttünk jár. 1996-ban itt vizsgázott le 1. dan fokozatra és
2007-ben, amikor imádott kislánya, Borika szintén fekete öves lett, itt kap-
ta meg a 4. dan fokozatot. Soke Kelemen István ma shihan rangra és 5. dan
fokozatra emelte. Gratulálunk és iránymutatásaira továbbra is számítunk!

 el110708 n9

Nagy öröm ilyen életutakról beszámolni, ilyen erős Szövetség tagjainak tudni
magunkat. Mestereink munkája egymást erősíti és inspirálja. Mindezt egy rend-
kívül erős háttér, fundamentum teszi lehetővé. A Szövetségünk alapvető érté-
kei évtizedek óta változatlanok, ezt az utóbbi idők történései sem tudták
kikezdeni. Ezt a Ryu megalapítása csak erősítette. Példa nélkül álló az a kö-
zösség, az a család, melyet ma a Ryu képez. Ez új erőket, új célokat ad ne-
künk és megerősít abban a hitünkben, hogy a nekünk legjobb, leginkább megfe-
lelő harcművészetet a legjobb helyen tanuljuk!

Keresés