Kelemen István megkapta a soke címet

Hétfőn délben az előléptetések után a Világszövetség elnöke soke Giacomo
Spartaco Bertoletti vette át a szót és elkezdte a címátadó ceremóniáját. A
résztvevőket előzőleg négyzet alakban ültette le, szertartásosan ünnepi
kimonóba öltözött, ezzel is emelve a pillanat fényét.

 el090727 nd

soke Bertoletti átadja soke Kelemen Istvánnak a kinevezési papírokat

Soke Bertoletti elmondta, hogy tájékoztatta a Japán mestereket a Magyaror-
szágon folyó magas színvonalú ju jitsu munkáról, Kelemen István közel 30 éves
oktatói tevékenységéről. A munka elismeréseképpen szövetségünk alapítója
megkapta a so-shi-soke címet és az egyik templomban több napon át imádkoztak,
meditáltak a magyarokért, majd a templom főpapja egy jelet rajzolt, mely jel
jelképezi a magyar ju jitsu-t. Soke Bertoletti elmondása szerint ez az álta-
lában szokásos eljárás a soke cím odaítélésekor. A cím mellé mindenki kap egy
kalligráfiát, melynek speciális a jelentése. A Kelemen Istvánnak küldöttnek a
jelentése: öröm és türelem. Fontos, hogy türelmesek legyünk és képesek
legyünk életünk minden pillanatában megtalálni az örömöt.

 el090727 nd

A Kelemen Istvánnak küldött kalligráfia: YUH = öröm / türelem

Soke Bertoletti elmondta, hogy a hivatalos papírokon szerepel még az ő és még
három ember aláírása, tanúsítványa, ők kezességet vállalnak és igazolják az
itt folyó munkát. Közülük az egyiknek az új soke első tanítványának kell
lennie, így a három tanú jelen esetben soke Vlado Schmidt, shihan Günter
Painter és shihan Kovács Attila voltak.

 el090727 nd

Az új soke ünneplése

Soke Kelemen István válaszában megköszönte a megtiszteltetést és kiemelte,
hogy ennek részesei a tanítványok is, ezt nem tudta volna véghez vinni, ha
nem lennének ilyen kiváló tanítványai.

 el090727 nd

soke Kelemen István az igazoló hivatalos tanúkkal és a dokumentumokkal

Gratulálunk szövetségünk alapítójának, soke Kelemen Istvánnak és kívánunk
neki jó egészséget! (Egy tervezett műtétje miatt kellett a ceremónia után
elmennie a táborból.) Kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül, mint soke
oktasson tovább minket, tanítványait!

 el090727 nd

A jelenlévők, akik szintén tanúi voltak az eseménynek

Keresés