látogass el hivatalos YouTube csatornánkra...


Frissítve:
2019. januar 06.

Látogatóink száma:
4421634442163444216344421634442163444216344421634
2009.07.01. óta.
Jelenleg 15 látogató
böngészi oldalunkat.


Hírek    -    2016 hírei

2016-06-11-12 Delegációnk Rómába utazott WJJF kongresszusra…
2016-06-20 16:00:00
2016-06-11-12 Soke Kelemen István vezetésével a Magyar Ju Jitsu Szövetség 
delegációja Rómába utazott a WJJF kongresszusára. Senseit a szövetségünk 
részéről elkísérte Shihan Seres Károly és Shihan Csicsmann Gábor ötödik danos 
mesterek…

A rendezvény délelőtt edzésekkel kezdődött és este záró bankettel és díjátadó 
ceremóniával fejeződött be.
Soke Kelemen István 10 danos mester a Magyar Ju Jitsu Szövetség elnöke és a 
Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu alapítója, valamint Soke Auvo Niiniketo 10 danos 
mester, a Finn Ju Jitsu Szövetség elnöke és a Hokutoryu Ju Jitsu 
megalapítója, a díjátadó ceremónia csúcspontján átadták Shike Giacomo 
Spartaco Bertoletti mesternek, a World Ju Jitsu Federation és World Ju Jitsu 
Kobudo Organization elnökének a dicsőséges 10. Dan fokozat Díszoklevelét…
A szövetségünk nevében ezúton is szívből gratulálunk neki…

Végezetül idézzük ide Kelemen mester méltató sorait, mellyel köszöntötte 
Bertoletti mestert 10. dan fokozata alkalmából:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégek és Budokák!
Ezen a jeles napon tisztelgünk a WJJF-WJJKO alapításának 40.évfordulója 
előtt. Egyben kifejezzük tiszteletünket az alapító atyáknak, mindenek előtt a 
néhai soke Robert Clarknak, aki sajnálatos módon már nem lehet közöttünk. Az 
elnöknek shike Giacomo Spartaco Bertolettinek 40 év munkája okán, mely a 
tatami és diplomácia között egyenlő arányban oszlott meg.
A magyar ju jitsu nagyjából azonos korú, mint a Világszövetség. A Magyar Ju 
Jitsu Szövetség, melynek alapító elnöke vagyok, és az iskolám a Hangari Ju 
Jitsu Kelemen Ryu az előbb említett urak nélkül ma nem lenne, vagy nem az 
lenne, amit ma képvisel, és ez a hűség, az erkölcs és az etika, a magas 
színvonalú technika, a fizikai erő, és nem utolsó sorban a küzdeni tudás a 
küzdőtéren és az életben egyaránt, rendíthetetlenül. Olyan országból 
érkeztem, ahol még negyed évszázada diktatúra volt és abban a közegben 
kellett a ju jitsu alapjait letenni.
Az élet minden területét átszőtte a kommunista ideológia, így igen gyanús 
volt a hatalom számára a fehér formaruhába öltözött ju jitsut gyakorlók 
tábora. A hetvenes évek közepén már kereste a kapcsolatot velünk G.S. 
Bertoletti, de ekkor még "csak" judosokkal kerülhetett kapcsolatba. Személyes 
találkozásunk a hetvenes évek második felére tehető. Igaz ekkor még névtelen 
kezdőként meresztettem a szemem azokon a technikákon, melyeket álmomban sem 
tudtam elképzelni. Viszonylag zárt világunkban nem volt lehetőségünk fejlődni 
és tanulni. Ekkor fordultunk Spartaco barátunkhoz, aki közbenjárt érdekünkben 
és így módunk nyílt Angliába utazni, és a Főhadiszálláson a WJJF 
"szentélyében", személyesen Robert Clark mestertől tanulni. 
Ez a lehetőség az egész további életemre kihatással volt. Eldöntöttem, hogy 
az életemet a ju jitsu tanulásának és a tanításának szentelem, és addig 
képzem magam, míg olyan karizmatikus mesterré nem válok, mint soke Clark. 
Olyan mesterré és szervezővé, diplomatává, mint shike Bertoletti. Csak 
remélni merem, hogy az égből Clark mester és az itt jelenlévő Bertoletti 
mester elégedett azzal, amit elvégeztem, és azzal, amivé lettem, illetve 
azzal, amit ma a magyar ju jitsu jelent.
Ez a jeles nap az alapítókról kell, hogy szóljon! Amikor arról beszélek, hogy 
hová is jutottam el, akkor az alapító mesterek előtt hajtok fejet, mert 
nélkülük nem biztos, hogy sikerült volna. Mi is? Vegyük sorba...

1. Több mint 40 éve űzöm kedvenc harcművészetemet a ju jitsut.
2. 30 éve alakult meg a Magyar Ju Jitsu Szövetség, melynek alapító elnöke 
vagyok és ez az a szövetség, mely nem szakadt ezer felé, csak bővült az idő 
múlásával.
3. Szorosan a ju jitsuhoz köthetően negyed századdal ezelőtt egy biztonsági 
vállalkozásba kezdtem, mely azóta is prosperál és közel másfél ezer embernek 
ad munkát.
4. Több mint három évtizede oktatom a rendőrség különleges egységeit 
Magyarországon és külföldön egyaránt. Jelenleg a TEK kiképzőjeként az EU 
tagok terrorelhárító egységeit is képzem az Atlasz keretei között.
5. Shike Bertoletti ajánlásával és közbenjárásával saját iskolát jegyezhetek 
a Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu néven.

A felsorolásban az ötödik pontnál tartok, de még bőven lennének pontok az 
életemből, melynek a gyökerei a hetvenes évekhez nyúlnak vissza. Mind ez egy 
olasz férfi, egy budó mester, egy kiváló sportdiplomata segítségének, 
támogatásának volt köszönhető, aki ma megtisztelő módon leveleiben "speciális 
barátomnak" szólít engem. 
Negyven év nagy idő és ez alatt voltak nézeteltéréseink is, de a barátságunk 
soha nem kérdőjeleződött meg. Neked egy nagy szervezet vezetőjeként kellett 
döntéseket hoznod, míg én "csak" a magam ju jitsujáért feleltem. Ez a 
tapasztalat is hozzájárult a cégem a Testőr kft létrehozásához, hogy 
anyagilag függetleníteni tudjam magam a ju jitsutól. Lehetőségem nyílt jóval 
kevesebb kompromisszum nélkül döntenem szakmai kérdésekben. Örülök, hogy az 
én vállamat nem nyomják, nyomták, olyan terhek és döntések, melyeket meg 
kellett hoznod, de azzal nem midig tudtál azonosulni, különösen fokozatok és 
kinevezések adományozásakor. Nálunk ezt úgy mondják, hogy a "kapitány 
magányossága".

Tisztelt Shike! Kedves Spartaco Barátom!
Engedd meg, hogy a Magyar Ju Jitsu Szövetség és a Hangari Ju Jitsu Kelemen 
Ryu nevében valamint a magyar jujitsukák nevében is köszönetemet fejezzem ki 
az elmúlt negyven évért!
Szívből gratuláljak a 10. dan fokozatodhoz!
Megtiszteltetés a számomra, hogy jelen lehetek ezen az ünnepi rendezvényen és 
a laudációd részeseként átnyújthatom a tízedik dan fokozatodat és a személyes 
ajándékomat, melyek a tisztelet és az elismerés jelképei!
Mi mindnyájan tudjuk, hogy magas szinten gyakorolod a kard művészetét! Te 
ismered az iskolámat és a munkámat, melyben a késnek, mint támadó és védő 
eszköznek kiemelt a szerepe. Az ajándékom ennek a kettősségnek a 
megjelenítése. Nem egy kard és még csak nem is egy wakizashi. Nem is egy kés 
vagy egy tőr. Mindegyik egy kicsit benne van. Neked lett tervezve, kovácsolva 
és vésve! 

Hordozza és hirdesse az erényeidet!

Legyél hosszú életű a tatamin egészségben sok tanítvánnyal és még több 
baráttal körülvéve!

OSU!

Soke Kelemen István 10. dan
Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu
Róma, 2016. június 10.”vissza...
jujitsu-gyorhodjitsu.huwww.zanshinjujitsu.huwww.tatamicentrum.hujujitsusopron.wordpress.com/kekfarkas.huwww.ijk-jujutsu.hu
jujitsusalgotarjan.hujujitsu-halas.bugs3.comjujitsu-nyh.atw.hujujitsudebrecen.huszentendrejujitsu.hujitsu.hufonixjujitsu.hu